வாழ்வியல்

காற்றிலிருந்து நீர் எடுக்கும் நுட்பம்!

சுற்றுச்சூழலிலிருந்து நீரை ஈர்த்து சேர்த்து தரும் தொழில்நுட்பம் புதிதல்ல. என்றாலும் அதில் புதிய சாதனையை படைத்துள்ளனர். அமெரிக்காவின் ஜான் ஹாப்கின்ஸ்…

புகையில்லா புதுவாழ்வு!

புகைப்பவருக்கு புகை பல்வேறு நோய்களை தருவது மட்டுமின்றி, அருகில் இருப்பவர்களுக்கும் சேர்த்து இலவசமாக நோய்களைத் தந்து விடுகிறது என்பதுதான் புகைப்பவர்கள்…

மஞ்சளும், நேனோ தொழில்நுட்பமும்!

மஞ்சளின் மருத்துவ குணம் பற்றி சொல்லவேண்டியதில்லை. மஞ்சளில் உள்ள, ‘குர்குமின்’ என்ற வேதிப்பொருள்தான் பல நோய்களை வராமல் தடுக்கவும், நோய்களை…

மகரந்தம் தரும் மகத்தான பொருட்கள்

பல வகை பயன்களைத் தரும் புதிய பொருளை உருவாக்க, பூக்களில் உள்ள மகரந்தத்தை நாடியிருக்கின்றனர் சிங்கப்பூரின் நான்யாங் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழக…

பயிற்சியும் முயற்சியும் ஒவ்வொருவருக்கும் மூலதனம்

இந்த உலகின் மிகப் பெரிய சக்தி எது என்று கேட்டால், அறிஞர்களிலிருந்து, ஞானிகள் வரை பல்வேறு விடைகளை அளிக்கின்றனர். நதிநீர்,…

1 2 21