முழு தகவல்

“தமிழில் அர்ச்சனை என்பது சமத்துவத்தின் அரிச்சுவடி” : செந்தலை ந.கவுதமன்

செந்தலை ந.கவுதமன் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான ஆட்சி பொறுப்பேற்று, நாளொரு மேனியும், பொழுதொரு வண்ணமுமாக நல்ல பல திட்டங்களை அறிவித்து…