சிறுகதை

மரம் – ராஜா செல்லமுத்து

காலங்கள் எத்தனையோ மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி விடுகின்றன. எத்தனையோ தலைவர்களை ,பெரியவர்களை அறிவாளிகளை, விஞ்ஞானிகளே கவிஞர்களை , இலக்கியவாதிகளை என்று இந்தக்…

Loading

தர்ப்பூசணி- ராஜா செல்லமுத்து

உச்சி வெயில் மண்டையைப் பிளக்கும் மத்தியான வேளையில் சாலிகிராமத்தில், வந்த வேலையை முடித்துவிட்டு சொந்த அலுவலகத்திற்கு செல்லத் தயாராக நின்று…

Loading

1 2 8