சிறுகதை

திருப்பம் – ஆவடி ரமேஷ்குமார்

பிராட்வே செல்வதற்காக ஆவடி பஸ்டான்டை நோக்கி போய்க்கொண்டிருந்தேன். பஸ்டான்டிற்கு முன்பு உள்ள பிள்ளையார் கோயில் வாசலில் இரு கால்களும் இல்லாமல்…

காரணம்- ஆவடி ரமேஷ்குமார்

கோவில் குருக்கள் சீதாராமனின் வீடு. ஒரு சோபாவில் குருக்களும் அவர் மனைவியும் அமர்ந்திருக்க, எதிர் சோபாவில் ராகவனும் சாந்தியும் அமர்ந்திருந்தார்கள்….

1 2 12