சிறுகதை

25 ஜி – ராஜா செல்லமுத்து

எப்போதும் பரபரப்பாக இருக்கும் என்.எஸ்.கே., சாலை இப்போது கொஞ்சம் மெதுவாக நகர்ந்து கொண்டிருந்தது. காரணம் எங்கு பார்த்தாலும் வாகன நெரிசல்…

Loading

பேச்சுவார்த்தை – ராஜா செல்லமுத்து

நீலிமா ஒரு வினோதமான பழக்கமுடையவள். நிறையப் படித்து இருந்தாலும் அவள் ஒரு குழந்தையாய் தான் இன்னும் இருக்கிறாள். அறிவியல் சம்பந்தமான,…

Loading

1 2 12