சிறுகதை

சால்வை | ராஜா செல்லமுத்து

ஒவ்வொருவரின் மெய்சிலிர்க்கும் பேச்சில் மயங்கிக் கிடந்தது அரங்கம். மின்னொளியில் மிளிர்ந்து கிடந்த மேடையில் ஒரு பிரபலமான ஆர்க்கெஸ்டாராவின் பாடல்கள் கொஞ்சம்…

சினிமாப்படங்கள் தந்த அறிவு – ராஜா செல்லமுத்து

அலுவலக ஆண்டு விழாவைச் சிறப்பாக நடத்திக் கொண்டிருந்தான் ராஜேஸ். உடன் பணிபுரியும் பணியாட்களை அவன் ஊழியர்களாகவே நினைப்பதில்லை. அத்தனை பேரும்…

சுகாதாரம் | ராஜா செல்லமுத்து

பேருந்துக்காக் காத்திருக்கும் அத்தனை பேருக்கும் எரிச்சலாகவே இருந்தது. மூக்கைப்பிடித்துக் கொண்டு நின்றிருந்தவர்களில் அனைவரும் பேருந்து நிலையத்திற்குப் பக்கத்தில் குவிக்கப்பட்டிருந்த குப்பையைச்…

1 2 14