சிறுகதை

அசைவ ஆசை….. | ராஜா செல்லமுத்து

‘‘அடையாத ஆசைகளெல்லாம் நிராசைகளே‘‘ ‘‘செல்வராசு… ஏலேய்…. செல்வராசு… ’’உயிர் முழுவதும் ஒரு சேரத் திரட்டி மகனைக் கூப்பிட்டார் ரங்கசாமி ‘‘என்னப்பா’’…

கரும்புத் தோட்டக்காரன் | ராஜா செல்லமுத்து

‘கருணாகரனுக்குள் அன்று சந்தோசம் துளிர்க்கவில்லை… தைப் பொங்கலை நினைத்து கவலைப் பட்டான். நெடுந்நதூரம் பார்த்தான். கண்ணுக்கெட்டிய தொலைவு வரை, பொட்டல்…

ஒருத்தியவே பிடிச்ச மனம் | ராஜா செல்லமுத்து

அகிலாவுடன் இன்று எப்படியாவது பேசிவிட வேண்டுமென்ற ஆசையில் இருந்த பாலமுருகனின் ஆசையில் இன்றும் மண் விழுந்தது. அகிலா அவனைக் கண்டு…

1 2 25