சிறுகதை

ஏ/சி – ராஜா செல்லமுத்து

பெரிய நிறுவனத்திலிருந்து அழைப்பு வந்ததை அடுத்து விக்னேஷும் விஜயகுமார் அந்த நிறுவனத்திற்கு சென்றிருந்தார்கள். சரியாக இரண்டு மணிக்கெல்லாம் அலுவலகத்திற்கு வந்து…

பரிவு- ராஜா செல்லமுத்து

அன்பு செலுத்துவதற்கும் அடையாளம் காண்பதற்கும் பண்போடு பழகுவதற்கும் நட்போடு நவில்வதற்கும் கருணையோடு இருப்பதற்கும் ஈர இதயத்தோடு பழகுவதற்கும் ஜாதி, மதம்,…

இறைவனிடம் கேள்வி- தருமபுரி சி.சுரேஷ்

முருகன் வருத்தப்பட்டான் தெளிவின்மையில் இருந்தான் தனக்குள்ளே பேசிக்கொண்டான் என்னை போல் எத்தனையோ பேர் இங்கு உயிருடன் செத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அரிது…

மொய்ப்பணம் – ராஜா செல்லமுத்து

திருமணத்திற்கு 20 நாள் இருப்பதற்கு முன்பே நாகராஜ் தன்னுடைய திருமணப் பத்திரிகையை எடுத்துக் கொண்டு உறவினர்கள் நண்பர்கள் தெரிந்தவர்கள் உடன்…

1 2 6