சிறுகதை

கொய்யாப்பழம் – ராஜா செல்லமுத்து

பரபரப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் நகரின் பிரதான சாலையில் இருக்கும் ஒரு பேருந்து நிலையத்தில் அழகம்மாள் கொய்யாப்பழம் விற்பதற்காக அமர்ந்திருந்தாள். அருகில்…

1 2 8