வாழ்வியல்

‘முதல்’ 3 டி இதயம்: இஸ்ரேல் விஞ்ஞானிகள் சாதனை

‘முதல்’ 3D முப்பரிமாண அச்சிடப்பட்ட இதயம் – இஸ்ரேல் விஞ்ஞானிகள் உருவாக்கியுள்ளனர்.

இது மனித திசு மற்றும் தமணிகள் கொண்ட ஒரு 3D அச்சுக்கலை இதயமாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது, இது இதய மாற்று அறுவைச்சிகிச்சை முன்னேற்ற சாத்தியங்களுக்கான “பெரிய மருத்துவ திருப்புமுனை” என்று அறியப்படுகிறது.

இந்த 3D முப்பரிமாண அச்சிடப்பட்ட இதயம் முழுமையான வடிவம் பெற்று செயல்பட ஆரம்பித்துவிட்டால் இருதய மாற்று அறுவைச் சிகிச்சைக்கு அதையே பயன் படுத்திக் கொள்ளலாம் என்ற நிலை வந்துவிடும். இது

இருதய மாற்று அறுவைச் சிகிச்சை மருத்துவத்தில் ஒரு மகத்தான புரட்சியை உண்டாக்கும் என்று விஞ்ஞானிகள் பெருமையுடன் கூறுகிறார்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *