சிறுகதை

கடமை | மு.வெ.சம்பத்

இராமநாதபுரம் இராஜா உயர்நிலைப் பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியர் பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஒரு சுற்றறிக்கை அனுப்பி வைத்தார். அதில் பள்ளியில் எட்டாவது…