சிறுகதை

மெய்வருத்தக் கூலி – ராஜா செல்லமுத்து

விஞ்ஞானம் என்பது வேறு; ஜோதிடம் என்பது வேறு விஞ்ஞானத்திற்கும் ஜோதிடத்திற்கும் தொடர்பு இருக்கிறது என்று சொன்னாலும் சில விஷயங்கள் அதைப்…

பொங்கல் பரிசு – டாக்டர் கரூர் அ.செல்வராஜ்

இந்திய நாட்டு நேரத்தின்படி இரவு 10 மணி. துபாயிலிருந்து செல்பேசியில் ராஜ்குமார் தனது தம்பி ஆனந்திடம் பேசினான். ‘‘ஆனந்த்’’! ‘‘சொல்லுங்கண்ணா’’…