சிறுகதை

தெய்வம் நின்று கொல்லும் – ராஜா செல்லமுத்து

வாடகை வீட்டில் குடி இருப்பதென்பது எழுதப்படாத ஒரு நரக வேதனை.. எழுதிவைத்த ரோதனை . அடுத்தவர்களின் கட்டுப்பாட்டில் அடங்கிக் கிடக்கும்…

பசுமை நிறைந்த நினைவுகளே – ராஜா செல்லமுத்து

எழுபதுகளில் கல்லூரியில் படித்த அப்போதய இளைஞர்கள் இப்போது முதியவர்கள். ஒன்று கூடிப் பேசலாம் என்று முடிவு செய்தாலும் தேசத்திற்கு ஒரு…

எதற்கும் ஒரு எல்லை உண்டு- கவிஞர் திருமலை. அ

அன்று ஞாயிற்றுக் கிழமை என்பதால் தி.நகரில் கூட்டம் நிரம்பி வழிந்தது. ஆட்டோக்களும் கார்களும் ஒரவரை ஒருவர் முந்திக் கொண்டு சென்றதால்…