சிறுகதை

சாக்லேட் மழை பொழிந்தது! | சின்னஞ்சிறுகோபு

தேனப்பன் பள்ளிக்கூடத்தில் கவிதைப் போட்டியில் வெற்றிப் பெற்று பாராட்டும் பரிசும் பெற்றபிறகு அவனது கிராமத்தில் அவனை மிக உயர்வாக மதித்தார்கள்….

பிள்ளை மனம் பித்து! | வேதாரண்யம் வடுகநாதன்

விவசாய வேலைகள் பார்ப்பதில் மிகவும் ஆனந்தம் அடைவான் கோபி. எந்த வேலையாக இருந்தாலும் யார் கூப்பிட்டாலும் சந்தோஷமாகச் செய்து கொடுப்பான்….

திருமணச் சேவை | ராஜா செல்லமுத்து

சாமிநாதன் கைகளில் இப்போது நூற்றுக்கணக்கான மணப்பெண்கள் புகைப்படம், அவர்களைப் பற்றிய விபரம் இருந்தன. மற்றும் தஞ்சாவூர் பகுதியில் பிரபலமான திருமண…

பங்களா | ராஜா செல்லமுத்து

சுனாமிக்கு முன்னால் ரொம்பவே சுறுசுறுப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருந்த கடற்கரை குடியிருப்புகள் இப்போது காற்றாடிக் கிடக்கின்றன. பெரிய பெரிய அலைகள் கடலில்…