சிறுகதை

அழகு – கரூர். அ. செல்வராஜ்

மடிக்கணினியில் முக்கியமான தரவுகளைப் பதிவேற்றம் செய்து முடித்துவிட்டுத் தண்ணீர் குடிப்பதற்காகப் பாட்டிலைக் கையில் எடுத்தான் மோகன்குமார். பாட்டிலில் தண்ணீர் மிகவும்…