சிறுகதை

புதையல் கிடைத்தது – ஆர். வசந்தா

ஜட்ஜ் சிவராமனின் மகள் கெளரிக்கு ஆடம்பரமாக ஆபட்பரியில் திருமணம் நடந்தது. மாப்பிள்ளை வேதமூர்த்தி முன்னேறத் துடிக்கும் அட்வகேட். அவர்களின் வாழ்க்கை…

Loading

யாருக்கு ஓட்டு? – வசீகரன்

பிச்சமுத்து தன்னிடம் இருப்பதிலேயே சற்று வெள்ளையாகத் தெரியும் வேட்டியை எடுத்துக் கட்டிக் கொண்டான். பெட்டியில் ஒளித்து வைத்திருந்த கதர் சட்டையையும்…

Loading