சிறுகதை

விதியை மதிகொண்டு வெல்வதே அறிவு… | ராஜா செல்லமுத்து…

அந்தத் தெரு முழுவதும் அதிகாலையென்று கூடப் பாராமல் ஆட்கள் கூடி நின்று கொண்டிருந்தார்கள். எல்லோர் முகத்திலும் சோகம் அப்பியே கிடந்தது….

அம்மா

சிறுகதை கோவிந்தராம் அங்கம்மாள் தன் மகள் விஜயா பிரசவ வலி கண்டு அழுவதை பொறுக்க முடியாமல் சாலையில் நின்று போகும்…

ஒற்றைச் செருப்பு….

சிறுகதை  ராஜா செல்லமுத்து ஒன்றைப் பிரிந்தால் இன்னொன்று உயிர்வாழாது அதுவே உயிர் ஒப்பந்தம்… இடைவெளியே இல்லாமல்….. ஓயாமல் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் தார்ச்சாலையில்…

மாற்றுப் பேச்சு…. | ராஜா செல்லமுத்து

‘‘ஒரு பிரச்சினையைத் தீர்க்க தீர்ப்பு தேவையில்லை… மாற்று வழி மகத்துவமானது….’’ – சலசலக்கும் பேச்சுகளுக்கு இடையே சண்டைச் சத்தமும் கேட்டுக் கொண்டே…

இவ்வளவு தான் மனிதன்… | ராஜா செல்லமுத்து

தேவைகள் தீர்ந்த பிறகு தேவையற்றவனாகிவிடுகிறான்… நண்பன் முத்து நீங்க ஆரம்பிக்கிற கம்பெனியில ஆள் தேவையிருக்கா? என்று ஆவலோடு கேட்டான் பிரகாஷ் ….