சிறுகதை

ஜூஸ் கார்னரில் பால் | ராஜா செல்லமுத்து

பிரதான சாலையிலிருந்து ஜூஸ் கடைக்கு ஆட்கள் எப்போதும் வந்தபடியே இருப்பார்கள். சின்னக் கடை தான் என்றாலும் கூட்டம் எப்போதும் நிறைந்தபடியே…

உயர்வு | ராஜா செல்லமுத்து

“நான் எப்படியிருக்கேன்… ராஜேஷ்” “நல்லாயிருக்கீங்க” “என்னோட முடி எப்படி இருக்கு? “நல்லா இருக்கே” “எவ்வளவு வளந்திருக்கு” “பரவாயில்ல” “கொஞ்சம் அதிகமாவே…

தென்னம் பிள்ளை (ராஜா செல்லமுத்து )

“ஓங்கியடித்துக் கொண்டிருந்த புயலில் ஒடிந்து விழுந்தன உயரமான மரங்கள். சரிந்து விழுந்தன ஜன்னல் வீடுகள். ஊருக்கெல்லாம் குறி சொல்லிக்கொண்டிருந்த குருசாமியின்…

சொற்பொழிவு | ராஜா செல்லமுத்து

குளிரூட்டப்பட்ட ஒரு ஏசி அறையில் நடந்து கொண்டிருந்தது தெய்வீகச் சொற்பொழிவு. கடவுளைப் பற்றி பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருந்தார், “சடைமுடி” க்கவிஞன்…