வாழ்வியல்

ஜீரோ -கிராவிட்டி கழிவறை தயாரித்து விண்வெளி நிலையத்துக்கு அனுப்பிய நாசா


அறிவியல் அறிவோம்


சர்வதேச விண்வெளி நிலையமான நாசா (NASA) ஸீரோ கிராவிட்டி கழிவறை ஒன்றை தயாரித்து அதை விண்வெளி நிலையத்துக்கு அனுப்பியுள்ளது .

இந்த ஸீரோ கிராவிட்டி கழிவறை ஆனது இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ. 169 கோடி செலவில் (23 மில்லியன் டாலர்) உருவாக்கப்பட்டுள்ளது .இந்த கழிவறையானது பெண் விண்வெளி வீரர்களுக்கு எளிமையான வகையில் இருக்குமாறு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது .

மனித உடலிலிருந்து புவியீர்ப்பு விசை இல்லாத சூழலில் கழிவுகளை உறிஞ்சி எடுக்கும் வகையில் இந்தக் கழிவறை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.இது பூமியில் இருக்கும் கழிவறைபோல சுற்றிலும் மூடப்பட்டிருக்கும் .இது விண்வெளி வீரர்களின் தனியுரிமை கருதி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது .

இது வர்ஜினியாவின் வாலோப்ஸ் தீவிலிருந்து விண்வெளி நிலையத்திற்கு தேவையான கருவிகளை கொண்டு செல்லும் ராக்கெட் மூலம் சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது .

சரக்குகளை சுமந்து செல்லும் இந்த விண்வெளி நிலையத்திற்கு இந்தியாவின் முதல் பெண் வீராங்கனை எஸ்.எஸ். கல்பனா சாவ்லாவை பெருமை படுத்தும் வகையில் அவரது பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *