வாழ்வியல்

கொசுக்களை மடக்க உதவும் பூக்கள்

அதிகபட்சம் எட்டு வாரமே உயிர் வாழ்பவை கொசுக்கள். இதில் ஆண் கொசு மனித ரத்தத்தை குடிப்பதில்லை. பெண் கொசுக்களும் இனப் பெருக்க காலத்தில் தான் மனித ரத்தத்தை உறிஞ்சுகின்றன. சரி கொசுக்கள் அதிகம் உண்ணும் உணவு தான் என்ன? பூக்களிலிருந்து கிடைக்கும் தேன்!

எனவே தான், கொசுக்கள் நாடும் பூக்களை வைத்து கொசுக்களை தடுக்கும் மருந்துகளை உருவாக்கலாம் என அமெரிக்காவில் உள்ள வாஷிங்டன் பல்கலைக் கழக விஞ்ஞானிகள் ஆராய்ந்து வருகின்றனர்.

கொசுக்கள் குறிப்பிட்ட மணம் வீசும் மலர்களையே அதிகம் நாடுகின்றன. அந்த மணத்தில் 300க்கும் மேற்பட்ட வேதிப்பொருட்கள் இருந்தாலும்

‘நோனானால் மற்றும் லிலாக் ஆல்டிகைட்’ ஆகிய இரு வேதிப் பொருட்கள் குறிப்பிட்ட அளவில் உள்ள மலர்களையே அதிகம் நாடுகின்றன.

இந்த இரு வேதிப்பொருட்களை நுகரும் கொசுக்களின் மூளை பரபரப்பாவதையும் அவை வீசும் திசை நோக்கி ஈர்க்கப்படுவதையும் விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்துள்ளனர்.

எனவே இந்த வேதிப்பொருட்களை பயன்படுத்தி கொசுக்களை ரத்தம் குடிப்பதிலிருந்து திசை திருப்ப அல்லது பொறி வைத்துப்பிடிக்க முடியும் என விஞ்ஞானிகள் கருதுகின்றனர். விரைவில் எதிர்பாருங்கள் கொசுக்களை மடக்கிப்பிடிக்கும் வேதிப்பொறிகளை!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *