வாழ்வியல்

உடல் வெப்பத்தைத் தணிக்கும் கற்றாழை ஜூஸ், நாட்டுச் சர்க்கரை

கோடை காலங்களில் பலருக்கும் உடலில் வெப்பம் அதிகரித்து அவர்களுக்கு உடல் அசதியை ஏற்படுத்துகிறது.

கற்றாழை தண்டுகளைத் தோல் நீக்கி, மிக்சியில் போட்டு நன்கு அடித்து கற்றாழை ஜூஸ் தயாரித்து, அதில் சிறிதளவு நாட்டு சர்க்கரை கலந்து சாப்பிடுவதால் உடல் வெப்பம் தணியும்.

கற்றாழை ஜூஸ் – நாட்டுச் சர்க்கரை கலந்து சாப்பிட்டால் சிலருக்கு கோடை காலங்களில் ஏற்படும் நீர்சுருக்கு அல்லது மூத்திரச்சுருக்கு போன்ற பிரச்சனைகள் நீங்கும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *