வாழ்வியல்

உடலில் கால்சியம் சத்து அதிகரித்தால் கை, கால், முதுகு வலி வராது

10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 40 வயதைத் தாண்டியவர்கள்தான் மூட்டு வலிக்கிறது, கால் வலிக்கிறது என்று சொல்வார்கள். ஆனால் இப்போது 30 வயதைத் தொட்டாலே கை வலிக்கிறது, கால் வலிக்கிறது, முதுகு வலிக்கிறது; டயர்டாகி விட்டது என்று சொல்லுகிறவர்கள் அதிகரித்து விட்டார்கள்.

இதற்கு முக்கிய காரணம் கால்சியம் குறைபாடுதான். உடலுக்குத் தேவையான முக்கிய சத்துக்களில் ஒன்று கால்சியம். எலும்பு வளர்ச்சிக்கும் உறுதிக்கும் முக்கியமானது.

நம் உடலின் 99% கால்சியம் எலும்பு மற்றும் பற்களில்தான் செறிந்திருக்கிறது. உடலின் ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்கவும் தசைகளின் இயக்கத்திற்கும் இதய துடிப்பு சீராக இருக்கவும் கால்சியம் அவசியம் தேவை.

ஆனால் தினமும் தோல், நகம், வியர்வை மற்றும் சிறுநீர் வழியாக கால்சியத்தை இழந்து கொண்டிருக்கிறோம். எனவே அதற்கு ஈடாக கால்சியம் நிறைந்த உணவுகளை சேர்த்துக் கொள்வது அவசியம். 50 வயதுக்குக் கீழ் உள்ளவர்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு 1000 மில்லிகிராமும் 50 வயதைத் தாண்டிய பெண்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக 1200 மில்லிகிராமும் 70 வயதுக்குக் கீழ் உள்ள ஆண்களுக்கு 1000 மில்லிகிராமும் 71 வயதுக்கு அதிகமான ஆண்களுக்கு 1200 மில்லி கிராம் கால்சியமும் தேவைப்படுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *