வாழ்வியல்

உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் சுண்டை

சுண்டையானது வெள்ளை ரத்த அணுக்களை அதிகரிப்பத்தோடு உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் அதிகரிக்கிறது. சுண்டக்காயில் உள்ள இரும்புச் சத்தானது ரத்த சோகையை எதிர்த்து போராடக்கூடியது. கேழ்வரகு, கீரை போன்றவற்றை விட அதிக இரும்பு சத்து கொண்டது.

காய்ச்சல் நேரத்தில் சுண்டைக்காயை சேர்த்துக்கொள்வதன் மூலம் வெள்ளை ரத்த அணுக்களை அதிகரித்து காய்ச்சலை குறைப்பதுடன், உடலில் உள்ள காயங்களையும் புண்களையும் ஆற வைக்கும். சுண்டையில் உள்ள தையமின், ரிபோஃப்ளேவின், வாய் புண்களையும் சொத்தைப்பல் உருவாவதையும் தடுக்கிறது.

சுண்டைக்காயனது நரம்பு மண்டலத்துக்கு அபரிதமான சக்தியை கொடுக்கக்கூடியது. பார்வைத்திறன் அதிகரிக்கவும் நினைவாற்றல் கூடவும் இது உதவும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *