வாழ்வியல்

வயிற்றுப் புண்களில் இருந்து பாதுகாக்கும் கொத்தவரங்காய்

கூடுதலாக கொத்தவரங்காயில் உள்ள ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் (Antioxidants) உங்களை வயிற்று புண்களில் இருந்து பாதுகாக்க உதவும். கொத்தவரங்காய் பித்தப் பை கற்களுக்கு சிகிச்சையளிக்க உதவும்

கொத்தவரங்காயின் மற்றொரு குறிப்பிடத்தக்க ஆரோக்கிய நன்மை என்னவென்றால் அவற்றின் பித்தப்பை கற்களை கரைக்கும் திறன் ஆகும்.

உங்கள் பித்தத்தில் அதிக கொழுப்பு இருப்பது பித்தப்பை கற்களின் அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது.

எலிகள் மீது நடத்திய ஒரு ஆய்வில் கொத்தவரங்காய் பித்தத்தில் உள்ள கொழுப்பு அளவை திறம்பட குறைக்கிறது என தெரியவந்துள்ளது.

மற்றொரு ஆய்வில், 15% கொத்தவரங்காய் கொண்ட ஒரு உணவு எலிகளில் பித்தப்பை கற்கள் ஏற்படும் சம்பவங்களை 58 சதவீதம் குறைத்தது .

நீரிழிவு நோய், இதய நோய், உயர் இரத்த அழுத்தம் மற்றும் பித்தப்பைக் கற்கள் உள்ளிட்ட பல நோய்களின் அபாயத்தைக் குறைக்க கொத்தவரங்காய் உதவும் என வளர்ந்து வரும் அறிவியல் சான்றுகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.

எனவே இவ்வளவு அதிக சத்தான மற்றும் நம் ஆரோக்கியத்திற்கு பல நன்மைகளை வழங்குகின்ற கொத்தவரங்காயை அடிக்கடி நம் உணவில் சேர்த்து வருவது நல்லது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *