வாழ்வியல்

ரத்தம் மற்றும் சிறுநீரில் சர்க்கரையின் அளவைக் கட்டுப்படுத்தும் பீர்க்கங்காய்

பீர்க்கங்காயில் உள்ள பெப்டைட் மற்றும் ஆல்கலாயிட் என்கிற இரண்டும் இயற்கையான இன்சுலினாக செயல்படுவதால், ரத்தம் மற்றும் சிறுநீரில் சர்க்கரையின் அளவைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.

பீர்க்கங்காயில் உள்ள அதிகளவிலான பீட்டா கரோட்டின், பார்வைக் கோளாறுகள் வராமலும் பார்வைத் திறன் சிறக்கவும் உதவுகிறது. ரத்தத்தை சுத்திகரிப்பதிலும் பீர்க்கங்காயின் பங்கு மகத்தானது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *