வாழ்வியல்

செவ்வாயில் வாழ்வதற்கான தனிமை வாழ்வு முன்னோட்டம்!

அமெரிக்காவின் நாசா விண்வெளி அமைப்பானது, ‘மார்ஸ் ஒன்’ என்ற திட்டத்தை அறிவித்ததில் இருந்து, அதற்கான முன்னேற்பாடுகளில் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருகிறது.

அதன் ஒரு அங்கமாக செவ்வாய் கோளின் தட்ப வெப்ப சூழ்நிலையில் வாழ்வதற்கான தனித்து வாழும் திட்டம் (Mission isolation) எனும் ஒரு திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. செவ்வாயில் வாழும் போது, மனித உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்களை கண்டறிவதற்காக இந்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்த திட்டத்தின்படி, அமெரிக்கர்கள் மூவரும் பிரெஞ்சுக்காரர் ஒருவரும் ஜெர்மனியர் ஒருவரும் இத்திட்டத்தில் பங்கேற்க உள்ளனர். 36 அடி பரப்பளவுடைய ஒரு குறித்த கூடாரத்தினுள், இவர்கள் ஒரு ஆண்டு தங்க உள்ளனர்.

ஹாவாய் தீவில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த இடம் செவ்வாயின் சூழலைப் போன்று வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. மா மற்றும் மாத்திரைகளால் ஆக்கப்பட்ட உணவுகளை இவர்கள் 4 பேரும் உட்கொண்டு வாழ உள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *