வாழ்வியல்

உடல் எடையைக் குறைக்கும் கொத்தவரங்காய்

கொத்தவரங்காய் நம் உடல் எடையை குறைக்க உதவுகிறது, ஏனெனில் இது ஆரோக்கியமான சக்தியை இரத்த சர்க்கரை அளவை உயர்த்தாமல் நமக்கு அளிக்கிறது.

கூடுதலாக, எலிகள் மீது நடத்தப்பட்ட ஒரு ஆய்வில் கொத்தவரங்காய் உட்கொள்வது கொழுப்பு நம் உடலில் சேர்வதை குறைப்பதன் மூலம் உடல் எடையைக் குறைக்க உதவுகிறது என காட்டுகிறது . உங்கள் குடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது.

கொத்தவரங்காயில் நார்ச்சத்து மற்றும் நீர் நிறைந்திருப்பதால், அவை உங்கள் செரிமானத்திற்கு உதவுவதோடு உங்கள் செரிமான மண்டலத்தின் ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்துகிறது.

மேலும், அவற்றின் விதைகளில் காணப்படும் கரையக்கூடிய நார்ச்சத்து நம் உடல் செரிமானத்திற்கு உதவும் ஆரோக்கியமான குடல் பாக்டீரியாக்களின் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறது.

கொத்தவரங்காய் நம் உடல் எடையை குறைக்க உதவுகிறது, ஏனெனில் இது ஆரோக்கியமான சக்தியை இரத்த சர்க்கரை அளவை உயர்த்தாமல் நமக்கு அளிக்கிறது.

கூடுதலாக, எலிகள் மீது நடத்தப்பட்ட ஒரு ஆய்வில் கொத்தவரங்காய் உட்கொள்வது கொழுப்பு நம் உடலில் சேர்வதை குறைப்பதன் மூலம் உடல் எடையைக் குறைக்க உதவுகிறது என காட்டுகிறது . உங்கள் குடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது.

கொத்தவரங்காயில் நார்ச்சத்து மற்றும் நீர் நிறைந்திருப்பதால், அவை உங்கள் செரிமானத்திற்கு உதவுவதோடு உங்கள் செரிமான மண்டலத்தின் ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்துகிறது.

மேலும், அவற்றின் விதைகளில் காணப்படும் கரையக்கூடிய நார்ச்சத்து நம் உடல் செரிமானத்திற்கு உதவும் ஆரோக்கியமான குடல் பாக்டீரியாக்களின் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *