செய்திகள் நாடும் நடப்பும்

டெங்கு தடுப்பு தினம்

தலையங்கம் இன்று (16–ந் தேதி) தேசிய டெங்கு தடுப்பு தினம் நாடு முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. டெங்கு காய்ச்சலைத் தடுப்பதற்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தவே அனுசரிக்கப்படுகிறது. டெங்கு வைரஸ், கொசுவினால் உண்டாகும் மிக பயங்கரமான நோய்களில் ஒன்று, ஒருவர் முறையான பராமரிப்பு எடுத்தால் தடுக்கப்படலாம். இந்த நோயிலிருந்து பாதுகாப்பாக இருப்பதற்கு எளிய வழி உங்கள் சுற்றுப்புறங்களில் கொசுக்கள் உற்பத்தியாகாமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதாகும். டெங்கு வைரஸ் கொசுக்களால் பரப்பப்படுகிறது, அதிகாலையில் அல்லது தாமதமான இரவில் […]

Loading