செய்திகள்

பழைய ஓய்வூதிய திட்டம்: தமிழக அரசு பரிசீலனை

சென்னை, ஏப்.17– பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் பரிசீலனையில் உள்ளது என்றும் வல்லுனர் குழு பரிந்துரைகளை நன்கு பரிசீலித்து, உரிய முடிவை மேற்கொண்டு அரசாணை வெளியிடப்படும் என்று தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது. தமிழ்நாட்டில் கடந்த 2003ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி முதல் புதிய ஓய்வூதியத் திட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தது. பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின்படி, அரசு ஊழியர்களிடமிருந்து பிடித்தம் செய்யப்பட்ட தொகையைக் கொண்டு அவர்களுக்கு ஓய்வூதியமும் அவர்களுக்குப் பிறகு அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு குடும்ப ஓய்வூதியமும் வழங்கப்படும். ஆனால், புதிய […]