செய்திகள் முழு தகவல் வருவது புரிகிறதா?

வருவது புரிகிறதா? பகுதி 5 – பிளாக்செயின் எத்தனை பிளாக்செயின்!

மா.செழியன் “ராமன் எத்தனை ராமனடி?”…என்று ஒரு திரைப்பட பெயரை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். ஆம், சீதா ராமன், கல்யாண ராமன், பரசு ராமன், ராஜா ராமன், சுந்தர ராமன், கோசல ராமன், கோதண்ட ராமன், அனந்த ராமன், சிவ ராமன், ஜெய ராமன், தசரத ராமன் என நீண்டுகொண்டே செல்லும் அல்லவா? அதுபோல், பிளாக் செயின்கள் நோக்கம் எண்ணில்லாதவை. எத்தனை பிளாக் செயின்கள் இருக்கிறது என்று கணக்கிட வேண்டுமானால், எத்தனை கிரிப்டோ கரன்சிகள் இருக்கிறது என்பதை கணக்கிட்டால் ஓரளவு […]

Loading