செய்திகள் முழு தகவல் வருவது புரிகிறதா?

வருவது புரிகிறதா? பகுதி 7 – பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பம், கிரிப்டோ கரன்சி என்றால் என்ன?

மாஸ்டர் நோட்ஸ்–காயின், டோக்கன்! மா. செழியன் பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பம் என்பது மையப்படுத்தப்படாத, பரவலாக்கப்பட்ட தொடர் பதிவேட்டு தொழில்நுட்பம் என்று பார்த்தோம் அல்லவா? அப்படியானால், அதனை பராமரிப்பது யார்? சங்கிலித் தொடராக பிளாக்குகளை உருவாக்கி, வளர்ச்சியடைய செய்ய யார் முன்வருவார்கள். அதற்கான பல்வேறு தொழில்நுட்பப் பணிகளை, பிளாக்செயின் அடிப்படையில் யார் செய்ய முன்வருகிறார்களோ, அவர்களுக்கான பரிவர்த்தனை வெகுமதிகள்தான், பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பத்திலான கிரிப்டோ கரன்சி மற்றும் டோக்கன்கள் என்பது. அதனை ஒருங்கிணைக்கும் தலைமை கட்டுப்பாட்டு முனையமே மாஸ்டர் நோட்கள் (Master […]

Loading