சிறுகதை

பெருமிதம் – ராஜா செல்லமுத்து

முசிப் ஒரு முன்னுதாரனமானவன். எது எடுத்தாலும் அதைச் செய்து முடிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் உள்ளவன். அப்படித்தான் செய்யும் வேலைகளைச் சரியாகச் செய்ய வேண்டும் என்று நினைப்பவன். ஒருவேலையில் இறங்கிவிட்டால் அந்த வேலை நிறைவடைந்தது என்று மக்கள் சொல்லும் அளவிற்கு நம்பிக்கையானவன். அவனது வாழ்வில் அவனுக்கு சில சறுக்கல்கள் இன்னல்கள் பிரச்சினைகள் நடந்தது உண்மைதான். யானைக்கும் அடி சறுக்கும் என்பது போல அவன் எடுத்த சில விசயங்களில் சில நெருடல்கள். தாங்கிக் கொண்டான். ஒரு முறை அவன் […]