செய்திகள் முழு தகவல் வருவது புரிகிறதா?

வருவது புரிகிறதா? பகுதி–12 தனியுரிமை எனும் பிரைவசி பிளாக்செயின், கிரிப்டோ கரன்சி!

மா. செழியன் பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பத்தில் தனியுரிமை (PRIVACY) காயின் என்ற வகையில், பல்வேறு கிரிட்டோ கரன்சிகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அதில், தனி மனிதர்களின் தரவுகள் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும் வகையிலான பிரைவேசி காயின்கள் மிகவும் முக்கியமானது என்றே சொல்லவேண்டும். தனியுரிமை கிரிட்டோ காயின்களில் 2014 ஆம் ஆண்டு வெளியான ‘Monero’ முதலிடத்தில் உள்ளது என்று bitcoin.tax/blog/best-privacy-coins-in-2023 என்ற இணையதளம் தெரிவித்துள்ளது. அதேபோல், ZCASH, DASH போன்ற தனியுரிமை பிளாக்செயின் காயின்கள் அடுத்தடுத்த நிலைகளில் உள்ளது. இதில், மோனேரோ காயின் பணப்பரிமாற்ற […]

Loading