வாழ்வியல்

நீரிழிவுடன் கூடிய சிறுநீரக நோய் என்றால் என்ன?

இந்தியாவில் நாள்தோறும் நீரிழிவு நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை பெருகிக் கொண்டே வருகிறது. ஏன் உலகெங்கிலும் பெருகிக் கொண்டே வருகிறது. இதன் காரணமாகவே நீரிழிவுடன் கூடிய சிறுநீரக நோய்களுடைய நோயாளிகளின் பெருக்கமும் ஏற்படுகிறது. நீரிழிவுடன் கூடிய சிறுநீரக நோய் என்றால் என்ன? தொடர்ந்து இடைவிடாது அதிக அளவில் இரத்தத்தில் நிற்கும் சர்க்கரையின் அளவு சிறுநீரகங்களின் மிக மெல்லிய சன்னமான இரத்தக் குழாய்களை பழுதடையச் செய்கின்றன. இது நீண்டநாள் தொடரும் நீரிழிவு நோயின் குணமாகும். இதனால் உயர்இரத்த அழுத்தம், வீக்கங்கள், மற்றும் […]