செய்திகள் முழு தகவல் வருவது புரிகிறதா?

வருவது புரிகிறதா? – பகுதி–15: இணையம்–3.0 பிளாக்செயினில் அண்மையில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள்!

மா. செழியன் கடந்த 14 பகுதிகளில் புதிதாக உருவாகி வரும் இணையம்–3.0 என்ற பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பத்திலான “நம்பிக்கை இணையம்” ஏற்படுத்தி வரும், புரட்சிகரமான மாற்றம் பற்றி ஓரளவு புரிந்துகொண்டுள்ளோம் என்று நம்புகிறேன். நிறைவாகவும், அண்மையில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்களுடனும் இந்த தொடரை நாம் நிறைவு செய்யும் முன்னர், இதனை தொகுத்து புரிந்து கொள்ள முயல்வோம்… தற்போதுள்ள இணையம் 2.0 பயன்பாடு கடந்த 20 ஆண்டுகளில் அபார வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது. ஆனால், இதனை, கூகுள், பேஸ்புக் போன்ற உலகின் பெரு […]

Loading