சிறுகதை

சுயமருத்துவம் – ராஜா செல்லமுத்து

மீனாட்சிக்கு உடம்பு முழுவதும் கொப்புளம் கொப்புளமாய் வெடித்து கிடந்தது. வலியின் வேதனை தாளாமல் அழுது கொண்டே இருந்தாள். ‘‘ஐயோ, அம்மா, அம்மா ஐயோ’’ என்று அவள் வாய் விட்டு அழுது கொண்டிருந்ததை உடனிருந்தவர்கள் பார்த்துக் கொண்டே இருந்தார்கள். “இது என்ன ? இது என்ன சுமையா? “ “நாம கொஞ்ச நேரம் மாத்தி சுமக்க அவளோட வேதனை அவளோட தான் போகும். நாம எதுவும் செய்ய முடியாது! பாவம் மீனாட்சி” என்று சுற்றியிருந்தவர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தார்களே ஒழிய […]