சிறுகதை

சோப்பு – ராஜா செல்லமுத்து

தியா எப்போதும் போல அன்றும் தன் விளம்பரப் படத்திற்காக ஸ்டுடியோவுக்குள் இருந்தார். அவர்களை வரவேற்று உள்ளே அழைத்து சென்றார் உதவி இயக்குனர். உள்ளே சென்ற தியாவை இயக்குனர் வரவேற்று சோப்பு விளம்பரம் பற்றி சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் . அது ஒரு குளியலறை காட்சி. குளித்துக்கொண்டே சோப்பின் நறுமணத்தையும் சோப்பையும் பற்றிச் சொல்ல வேண்டும் என்று காட்சியை விளக்கினார் இயக்குனர். இந்த சோப்போட பெயர் என்ன என்று கேட்டாள் தியா. சோப்பை எடுத்து தியாவின் கையில் கொடுத்த இயக்குனர் […]