வாழ்வியல்

சிறுநீரக நோய் வருவதற்கு முதல் காரணம் என்ன?

நீரிழிவு நோய் இரண்டு பெரும் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு அறியப்படுகிறது. நீரிழிவுடன் கூடிய சிறுநீரக நோய் வருவதற்கான சாத்தியக் கூறுகள் இரண்டிலும் சற்று வேறுபட்டு இருக்கின்றன. முதல் வகை (இன்சுலினால் மட்டுமே கட்டுப்படுத்தப் படக்கூடியவை) : இதை டைப் 1 என்று சொல்லுவார்கள். இதைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு இன்சுலின் அவசியம் வேண்டும். சுமார் 30 லிருந்து 35 சதவீதம் வரை இருக்கும் நோயாளிகளுக்கு இந்த நோய் வருகிறது. டைப் 2. வகை நீரிழிவு நோய் (இன்சுலின் இல்லாமல் கட்டுப்படுத்தப் படக் கூடியவை) : […]

வாழ்வியல்

நீரிழிவுடன் கூடிய சிறுநீரக நோய் என்றால் என்ன?

இந்தியாவில் நாள்தோறும் நீரிழிவு நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை பெருகிக் கொண்டே வருகிறது. ஏன் உலகெங்கிலும் பெருகிக் கொண்டே வருகிறது. இதன் காரணமாகவே நீரிழிவுடன் கூடிய சிறுநீரக நோய்களுடைய நோயாளிகளின் பெருக்கமும் ஏற்படுகிறது. நீரிழிவுடன் கூடிய சிறுநீரக நோய் என்றால் என்ன? தொடர்ந்து இடைவிடாது அதிக அளவில் இரத்தத்தில் நிற்கும் சர்க்கரையின் அளவு சிறுநீரகங்களின் மிக மெல்லிய சன்னமான இரத்தக் குழாய்களை பழுதடையச் செய்கின்றன. இது நீண்டநாள் தொடரும் நீரிழிவு நோயின் குணமாகும். இதனால் உயர்இரத்த அழுத்தம், வீக்கங்கள், மற்றும் […]