செய்திகள் முழு தகவல் வருவது புரிகிறதா?

வருவது புரிகிறதா ? பகுதி: 8- கிரிப்டோ கரன்சியில் ‘ஸ்டேக்கிங்’!

பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பம், கிரிப்டோ கரன்சி என்றால் என்ன? மா. செழியன் பிளாக்செயினில் இயங்கும் ‘கிரிப்டோ கரன்சி’யில் ‘ஸ்டேக்கிங்’ (Staking) என்பதை பற்றி சென்ற பகுதியில் நாம் குறிப்பிட்டு இருந்தோம் அல்லவா? அதனைப் பற்றி சற்று விரிவாக அறிந்து கொள்வோம். பிளாக்செயின் வளர்ச்சிக்கு முதலீடு செய்வது ‘ஸ்டேக்கிங்’ (Proof-of-Stake–POS) என்று அழைக்கப்படுகிறது. 3 ஆண்டுகள் மற்றும் 5 ஆண்டு கால முதலீட்டாளர்களுக்கு, வெகுமதிகளாக கிரிப்டோ கரன்சிகள், டோக்கன்கள் வழங்கப்படுகிறது. பிளாக்செயின் தொழில்நுட்ப பணிகளை செய்வோருக்கு வழங்கும் கிரிப்டோ வெகுமதிகள் […]

Loading