வாழ்வியல்

சல்பர்டை ஆக்சைடு மாசு: இந்தியா முதல் இடம்

தொடர்ந்து ஐந்தாவது ஆண்டாக உலகிலேயே அதிகளவில் சல்பர்டை ஆக்சைடை காற்றில் கலந்தும் நாடாக இந்தியா இருந்து வருகிறது. கிரீன்பீஸ் இந்தியா மற்றும் எரிசக்தி – தூய்மையான காற்று பற்றிய ஆராய்ச்சி மையம் (சிஆர்இஏ) ஆகியவற்றின் சமீபத்திய ஆண்டு அறிக்கை வெளியாகியுள்ளது. இதில் 2018 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்போது 2019 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் சல்பர் டை ஆக்சைடு உமிழ்வு 6% குறைந்துள்ளது என்று அறிக்கை கூறுகிறது. இது கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் மிகப்பெரிய சரிவு ஆகும், ஆனாலும் […]

வாழ்வியல்

இரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்தி இதய நோயைக் குணப்படுத்தும் துவரம் பருப்பு

துவரம் பருப்பு சமைத்து சாப்பிட்டால் இரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்தும்; இதய நோயைக் குணப்படுத்தும். மேலும் விபரம் அறிய தொடர்ந்து படியுங்கள்: – பொட்டாசியம் ஏராளமாக இருப்பதால் துவரம் பருப்பில் உள்ள அதிக புரத உணவு இரத்த அழுத்தம் இதய நோயைக் குணப்படுத்தும். உயர் இரத்த அழுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளுக்கு இதய நோய்க்கான ஆபத்து அதிகமாக இருப்பதால் உங்கள் உணவில் துவரம் பருப்பை தவறாமல் சேர்ப்பது நன்மை பயக்கும். உயர் இரத்த அழுத்தத்தை நிறுத்துவதற்கு பயறு மிகவும் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது, […]