நாடும் நடப்பும்

தடுப்பூசி வழங்குவதில் நல்ல முன்உதாரணம் அமெரிக்கா

நமது சொந்த பந்தங்கள் அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் பல்வேறு ஐரோப்பிய பிரதேசங்களில் இருப்பவர்களுடன் பேசும்போது எழும் ஓர் முக்கியமான அம்சம் எங்கள் ஊரில் முகக்கவசம் தேவையில்லை என்பதே! பெரும் பாதிப்பிற்குள்ளான அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளில் இந்தப் புது திருப்பம் வரக் காரணங்களில் ஒன்று கோவிட் தடுப்பூசியாகும். அமெரிக்காவில் ஜனத்தொகை 33 கோடி பேர். அவர்களில் இதுவரை 20 கோடி பேருக்கு முதல் தவணை தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது. அவர்களில் கிட்டத்தட்ட 14 கோடி பேருக்கு 2 வது […]