வாழ்வியல்

சர்க்கரையின் அளவு எதில் அதிகம் ? வாழைக்காயிலா? வாழைப்பழத்திலா?

நாம் இப்போது பழங்களைப் பற்றி பேசப் போகிறோம். ஒரு கேள்வியோடு இதை தொடங்குவோம். இப்போது என்னிடம் ஒரு வாழைக்காய் உள்ளது, அதில் இனிப்பு சுவை இருக்காது, அதில் உள்ள சர்க்கரையின் அளவு 25 கிராம் என நான் உங்களிடம் கூறிவிடுகிறேன். பின் நான்கு நாட்கள் கழித்து அது வாழைப்பழம் ஆகிவிடும், இப்போது இந்த பழத்தில் உள்ள சர்க்கரையின் அளவு அதே 25 கிராமை ஒத்து இருக்குமா அல்லது கூடியிருக்குமா? சற்று சிந்தியுங்கள்.

இந்த கேள்விக்கு பெரும்பாலான மக்கள், சர்க்கரையின் அளவு கூடியிருக்கும், என்றுதான் கூறுகிறார்கள், முன்பு 25 கிராம் இருந்தது என்றால் இப்போது 50 கிராம் அல்லது 100 கிராம் இருக்கும் என்கிறார்கள். அந்த கூடுதல் அளவு எங்கிருந்து வருகிறது காற்றிலிருந்து வருமா என்றால் வராது. அப்படியென்றால், முன்பு வாழைக்காயில் இருந்த சர்க்கரையின் அதே அளவுதான் இந்த வாழைப்பழத்திலும் இருக்கும். பழத்தின் சுவை மட்டுமே மாறியிருக்கும். வாழைக்காயிலிருந்த கார்போஹைட்ரேட்டானது இனிப்பு சுவை உடைய இரசாயன மாற்றமடைந்துள்ளது அவ்வளவே.

இதன் மூலம் நாம் தெளிய வேண்டியது என்னவென்றால் நாம் உண்ணும் உணவில் உள்ள இனிப்புக்கும் அதன் சர்க்கரை அளவுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது என்பதே. இனிப்பு என்பது சுவை, சர்க்கரை என்பது அந்த பொருளின் தன்மை அதாவது கார்போஹைட்ரேட்.

நாம் உண்ணும் உணவில் கார்போஹைட்ரேட் அளவு மட்டும் அதிகரிக்காமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *