சிறுகதை

குரல்- ராஜா செல்லமுத்து

விளம்பர நிறுவனத்தில் வேலை செய்யும் அருணுக்கு அத்தனை விளம்பரங்கள். அது திரையரங்குகள் ஆக இருக்கட்டும் அல்லது வானாெலியாக இருக்கட்டும் ஃபேஸ்புக்…

திருப்பிக் கேட்டால் – ராஜா செல்லமுத்து

ரஞ்சித், ராகவன் இருவரும் நெருங்கிய நண்பர்கள். ஒருவருக்கொருவர் விட்டுக் கொடுக்கும் மனப்பான்மையில் இருப்பவர்கள். அதனால் அவர்களுக்குள் எதுவும் ரகசியம் இருந்ததில்லை….

நீங்காத நினைவுகள்- இரா.இரவிக்குமார்

அழையாத விருந்தாளியாக வந்த ‘கஜா’ புயலும் விவசாயிகளுக்குக் குறிப்பிட்ட காலத்தில் பெய்து அவர்களின் வாழ்வாதாரமான வீடு, நிலம், ஆடுமாடு, தோட்டம்,…