சிறுகதை

ஈவது விலக்கேல்

சிறுகதை   துரை.சக்திவேல்   காலை நேரம் ஹரி வங்கியில் தனுக்குரிய வேலையை பார்த்துக் கொண்டிருந்தான். அப்போது அவனது செல்போன்…

சர்வர் (ராஜா செல்லமுத்து)

“அழகு ரோஜாக்களைக் காயப்படுத்தாமல் தான் முளைத்திருக்கின்றன அதன் கூறிய மூட்கள்” “மதிய இடைவேளையின் போது, டீ சாப்பிடுவதும் நொறுக்குத் தீனிகள்…

விபத்து (ராஜா செல்லமுத்து )

பரபரப்பான–அந்தச் சாலையில் விரைந்து கொண்டிருந்தன வாகனங்கள். சிக்னலின் குறுக்கே நடந்து மறு சாலைக்கு முன்னேறினார்கள் மனிதர்கள்… அந்த சிக்னலுக்கு அருகே…