சிறுகதை

வேர்கள் – ராஜா செல்லமுத்து

அனுதினமும் அருகில் இருக்கும் வீட்டில் சண்டை பிடித்துக் கொண்டே இருப்பார் தட்சிணாமூர்த்தி. காரணம் அவர் வீட்டுக்கு அருகில் இருக்கும் வீட்டிலிருந்து…

Loading

பால்கனி – ராஜா செல்லமுத்து

விரிந்து பரந்து கிடக்கும் அந்த அடுக்குமாடிக் குடியிருப்புகளில் எல்லா குடியிருப்புகளிலும் பால்கனி இருக்கும். சிலர் அந்தப் பால்கனியில் உபயோகமற்ற பொருட்களை…

Loading