சிறுகதை

தேவநாதன் என்ற கிறுக்கன் – ராஜா செல்லமுத்து

சென்னை நகரம் முழுவதும் மெட்ரோ ரயில் போடும் திட்டத்திற்காக ஆங்காங்கே அடைப்புகளும் பெரிய பெரிய எந்திரங்கள் வேலை செய்வதும் இருவழிச்…

Loading