சிறுகதை

அலைகள் ஓய்ந்தன – எம் பாலகிருஷ்ணன்

தன்னை மறந்து கால்கள் தடுமாற்றத்துடன் தறிகெட்டு அந்தப் பேருந்துநிலையத்திற்கு பைத்தியக்காரர் போல் கண்களில் சோகம் சூழ்ந்து அதே நேரத்தில் வேக…

Loading