சிறுகதை

காம்பவுண்டு வீடுகள் – ராஜா செல்லமுத்து

கிராமப்புறங்களைப் போல் இல்லாமல் நகரங்களில் தனித்தனியாக வீடுகள் இருக்காது. ஒரே வீட்டில் தனித்தனி குடும்பங்கள் குடி வைத்திருப் பார்கள். அது…

Loading

சுகர் இருக்கா? – ராஜா செல்லமுத்து

சித்ராவிற்கு கடையிலிருந்து வந்ததிலிருந்து சிரிப்பு தாளாமல் இருந்தது. சிரித்துக் கொண்டே இருந்தாள் கூடவே வீட்டிலிருந்தவர்களும் சிரித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். கணவன் ரத்தினசாமி…

Loading