சிறுகதை

தள்ளுபடியில் பிரியாணி – ராஜா செல்லமுத்து

அன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதால் பிரியாணிக் கடையில் கூட்டம் அலைமோதி கொண்டிருந்தது. 100 ரூபாய்க்கு இரண்டு பிரியாணி என்ற அறிவிப்பு அந்தப்…

Loading