சிறுகதை

அடையாளம் வேண்டும்… | ராஜா செல்லமுத்து

ஞானசம்பந்தம் எதற்கெடுத்தாலும் சிற்பியை கூப்பிடுவது கமலாவுக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்க வில்லை. ‘ஏங்க, நீங்க என்ன எதுக்கு எடுத்தாலும் சிற்பியவே…

தமிழ் மணி… ராஜா செல்லமுத்து

“தனக்குத் தெரிந்ததைத் தனக்குள்ளே வைத்துக் கொள்ளாமல் அதைத் தரணிக்குத் தாரை வார்ப்பவனே தகுதியான மனிதன்” என்ற தத்துவ முத்துக்களை உதிர்த்தபடியே…

பள்ளிக்கூடம் திறந்தாச்சு | ராஜா செல்லமுத்து

இன்று சுறுசுறுப்புச் சிறகைக் கட்டிக்கொண்டது அந்தக் குடும்பம். இதுவரையில் சோம்பல் போர்த்திக் கிடந்த குடும்பம் அது. சூரியன் வானில் நடுவுக்கு…