வாழ்வியல்

பிறப்பு, இறப்புச் சான்றிதழ் வழங்க ஒரே மென்பொருள்!

Spread the love

பிறப்பு, இறப்பு குறித்த பதிவு நடவடிக்கைகளை வருவாய்த்துறை, நகராட்சி நிர்வாகம், பேரூராட்சிகள், சுகாதாரத் துறை மற்றும் மாநகராட்சிகள் மேற்கொண்டு வருகின்றன. சி.ஆர்.எஸ். (C.R.S) என்ற பொதுவான மென்பொருளை செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வருவதற்கு முன்பாக, வெவ்வேறு வகை மென் பொருட்களை அந்தத் துறைகள் பயன்படுத்தி வந்தன.

இந்நிலையில், 1.10.2017 முதல் மாநிலம் முழுவதும் பதிவில் ஒரே சீரான நிலையை ஏற்படுத்தும் வகையில், பொது சுாகதாரம் மற்றும் தடுப்பு மருத்துவ இயக்குனர் மற்றும் பிறப்பு & இறப்பு பதிவாளர் உருவாக்கிய மென்பொருளை அமல்படுத்த உத்தரவிட்டுள்ளது. கர்ப்பிணிகள் மற்றும் குழந்தைகள் நலன் தொடர்பான பணிகளுக்கு, பி.ஐ.சி.எம்.இ–20 என்ற மற்றொரு மென்போருள் செயல்படுத்தப்பட்டது.

இந்நிலையில் இதையும் புதிய சி.ஆர்.எஸ். எனும் மென்பொருளை இணைக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இப்புதிய மென்பொருள் மூலம் அளிக்கும் சான்றிதழ்களை, அரசு மற்றும் அரசு அல்லாத பணிகளுக்கு அங்கீகாரம் பெற்ற சான்றாக சட்டரீதியாக பயன்படுத்தலாம். பிறப்பு மற்றும் இறப்புச் சான்றிதழ்கள் இணையதளம் மூலம் மட்டுமே பதிவாளர்களால் வழங்கப்பட முடியும்.

எனவே உங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வரும் அனைத்து பிறப்பு, இறப்புச் சான்றிதழ்கள் வழங்கும் பதிவாளர்களையும் அதற்கான சான்றிதழ்களை புதிய பொதுவான சி.ஆர்.எஸ். என்ற மென்பொருள் மூலம் வழங்க அறிவுறுத்த வேண்டும்.

இவ்வாறு பிறப்பு இறப்பு பதிவாளர், மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்கள், மற்றும் அனைத்து உள்ளாட்சித்துறை அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பி கடிதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *