வாழ்வியல்

உணவைப் பாதுகாக்க உதவும் மைல்கான்ஸ் காகிதப் படலம்!

Spread the love

உலகில் உற்பத்தியாகும் உணவுப் பொருட்களில், மூன்றில் ஒரு பங்கு வீணாவதாக ஐ.நா.,வின் உணவு மற்றும் வேளாண்மைக் கழகம் கூறுகிறது. எனவே, எளிதில் கெட்டுவிடும் உணவுகளை பாதுகாப்பது மிக முக்கியமான சவாலாகியிருக்கிறது. இந்த சவாலுக்கு, அறிவியலாளர்கள் பல தீர்வுகளை முன்வைத்து வருகின்றனர்.

ரஷ்யாவிலுள்ள உயிரித்தொழில்நுட்ப நிறுவனமான, ‘ஜாட்ஸ்கி அக்ரோகான்சர்ன்’ எனும் நிறுவனம், உட்கொள்ளத்தக்க காகிதப் படலம் ஒன்றை உருவாக்கியுள்ளது. மைல்கான்ஸ் (Milekons) என்ற அந்தப் படலத்தைக் கொண்டு பழம், காய்கறி, இறைச்சி, தானியங்களை காற்று புகாமல் மூடிவிட்டால், அவை வெகுநாட்களுக்குக் கெடாது.

அம்மோனியம், சர்க்கரை, எரிசாராயம், சோடியம் குளோரைடு ஆகியவற்றால் ஆன மைல்கான்சை உட்கொண்டாலும் கெடுதல் இல்லை. வெளியே வீசப்பட்டால், விரைவில் மட்கிவிடும். ஒரு டன் எடையுள்ள உணவை மைல்கான்ஸ் கொண்டு மூட, 158 ரூபாய் தான் ஆகும். விளைநிலத்தில் துவங்கி, கிடங்கு, கடை, வீடு என்று உணவின் முழு பயணத்திலும் கெடாமல் வைத்திருக்கும் மைல்கான்ஸ் காகிதம், வெப்பம் மிக்க வளரும் நாடுகளுக்கு ஏற்றது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *