செய்திகள்

பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் சார்பில் பள்ளிகளுக்கு ஆன்லைன் மூலம் சர்வதேச கல்வி பயிற்சி

Spread the love

சென்னை, டிச. 3

பிரிட்டிஷ் கவுன்சில், இங்கிலாந்தின் சர்வதேச கல்வி நிறுவனமாக சர்வதேச கல்வி, கலாச்சாரம், விஞ்ஞானம், ஆங்கில மொழி பயிற்சியை ஆன்லைனில் பள்ளிகளுக்கு வழங்கி வருகிறது. தமிழ்நாடு உட்பட தென்னிந்தியாவில் ஏற்கனவே 850 பள்ளிகள் இதன் விருது பெற்று ஒருங்கிணைந்து செயல்படுகிறது. புதியதாக 105 பள்ளிகளுக்கு இன்டர்நே ஷனல் பள்ளி விருதை, பிரிட்டிஸ் கவுன்சில் தென்னிந்திய டைரக்டர் ஜனக புஷ்பநாதன் வழங்கினார்.

இவ்விருது பெற்ற பள்ளிகள் குழு நிர்வாகம், பிரச்சனைகளை தீர்க்கும் தறிமை, படிப்பில் சர்வதேச பார்வையுடன் மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளிப்பதற்காக இவ்விருது வழங்கப்படுகிறது. பள்ளி மாணவர்ளுக்கு மட்டுமின்றி ஆசிரியர்களுக்கும் ஆன்லைன் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது என்றார் ஜனக புஷ்பநாதன்.

இந்த பள்ளிகள் கழிவு அகற்றும் நிர்வாகம், சுற்றுச்சூழல் பேணுதல் பிரச்சனைகளுக்கு மாணவர்கள் தீர்வு கண்டுபிடித்துள்ளன என்றார் அவர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *