வாழ்வியல்

இளம்பிள்ளைகள் ஆத்திரப்பட்டு அறிவிழந்து விடாமல் நியாயமான கோபத்துடன் நெறிப்படுத்துவது எப்படி?

இளம்பிள்ளைகள் ஆத்திரப்பட்டு அறிவிழந்து விடாமல் அவர்கள் நியாயமான கோபத்துடன் வாழ நெறிப்படுத்துவது எப்படி? தொடர்ந்து படியுங்கள்:

நீங்கள் உங்கள் குழந்தைகள் கோபப்படும் போது அதைப் பற்றிக் கேளுங்கள்,

“நீங்கள் கோபப்படுகையில் உங்கள் உடல் எப்படி இருக்கும்?” கோபத்தின் உடற்கூறு எச்சரிக்கை அறிகுறிகள் எப்படி இருக்கும்? முகம் மாற்றம் மனம் மாற்றம் எப்படி இருக்கும்? போன்றவற்றைக் கேட்டு இளம்பிள்ளைகள் ஆத்திரப்பட்டு அறிவிழந்து விடாமல் வாழ அவர்களுக்கு அன்பு பண்பு, அடக்கத்தைக்கற்றுக்கொடுங்கள் .

அவர்களுடைய கோபம் அதிகரித்து வந்தால் அதைக் கவனித்து கோபப்படாமல் அறிவோடு பேச ஊக்கப்படுத்துங்கள்.

கோபம் வரும்போது அமைதியாகி மனதில் 1…2….3…4 என 10 வரை மனதில் எண்ணுவதற்கு பழக்கப்படுத்தி அமைதியாக பொறுமையாகப் பேசவும் செயல்படவும் கற்றுக்கொடுங்கள். உங்கள் குழந்தைகள் கோபத்துடன் போராடுகையில் நேரத்தை வீணாக்காமல் அவர்களுடைய எண்ணங்களைச் செம்மைப்படுத்த ஒரு விரைவான இடைவெளியைக் கொடுங்கள்; பெண் குழந்தைகளாக இருந்தால் அவளது நண்பருடன் பேசும் உரையாடலை முடிவுக்குக் கொண்டுவர ஊக்குவிக்கவும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *