வாழ்வியல்

குழந்தைளுக்கு ஏற்படும் குடலிறக்கம்: அறிகுறிகள் – அடையாளங்கள் என்ன ?

குழந்தைளுக்கு ஏற்படும் குடலிறக்கம்; அறிகுறிகள் – அடையாளங்கள் என்ன ?

அறிகுறிகள் மற்றும் அடையாளங்கள் பின்வருவனவற்றை கூறலாம்:

தொப்புளைச் சுற்றி ஒரு மென்மையான வீக்கம் . வீக்கம் நாளின் பிற்பகுதியில் தோன்றலாம்.

உங்கள் பிள்ளை இருமினால், அழுதால், தும்மினால், அல்லது அடிவயிற்றின் தசைகளை இறுக்கமாக வைத்திருந்தால், வீக்கம் பெரியதாகும் .

அடிவயிறு சார்ந்த குடலிறக்கம் தொப்புளுக்குரிய குடலிறக்கம். இது தொப்புளைச் சூழவுள்ள வயிற்றுச் சுவரின் தசைகளில் ஏற்படும் ஒரு பிளவு ஆகும்.

குழந்தை அழும்போது அல்லது கடும்முயற்சி செய்யும்போது சிலவேளைகளில் குடலின் ஒரு சிறுபகுதி இந்தப் பிளவினூடாக வெளிப் பிதுங்கக் கூடும்.

கவட்டிக்கு மேல் அல்லது விதைப்பைக்கு மேல் ஒரு மென்மையான வீக்கம் ஏற்படலாம். உடனடியாக மருத்துவரை அணுகி சிகிச்சை பெறவேண்டும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *