வாழ்வியல்

விசித்திர தோற்றமுடைய பூச்சி போன்ற உயிரினம்!

இந்திய அதிகாரி பர்வீன் கஸ்வான் அவரது ட்விட்டரில் ஒரு வீடியோவை பகிர்ந்திருந்தார். அதில் ஒரு விசித்திரமான தோற்றமுடைய உயிரினம் மெதுவாக ஒரு மரத்தில் ஏறும் காட்சி பதிவாகி இருந்தது. அதைக் கண்ட சிலர், பூச்சியாக இருக்கலாம் என்றனர். மற்றவர்கள் வெட்டுக்கிளியாக இருக்கும் என்றனர்.

ஆனால், அதைப் பார்த்தால் அந்த இரண்டு உயினங்களைப் போலவே இல்லை. குச்சிப் போல உள்ள மெல்லிய எலும்புகளை அசைத்து அசைத்து அந்த உயிரினம் முன்னோக்கி நகர்வது போல் தெரிந்தது. லேசாக பார்த்தால் குச்சுப் போல் இருந்தது. இந்த வீடியோ குறித்து கூறிய கஸ்வான், கவனிக்கத் தவறும் விவரங்களால் இயற்கை எவ்வாறு நிரப்புகிறது. இயற்கை ஒவ்வொரு விவரங்களையும் துல்லியமாக நிரப்பியுள்ளது. பல முறை விவரங்களை நாம் கவனிப்பதில்லை. இதுபோன்ற உயிரினத்தை நீங்கள் இதுவரை பார்த்ததில்லை. இயற்கை அற்புதமானது என்று குறிட்டிருந்தார்.

உண்மையில் அந்த உயிரினத்தைப் பார்த்தால் கிராமப்புரங்களில் குச்சிப்பூச்சி என்பார்கள் அதைப் போன்றே உள்ளது. இந்த வீடியோ பதிவேற்றப்பட்ட பின்னர் 3,200 க்கும் மேற்பட்டவர்களால் பார்க்கப்பட்டது. மேலும், பலர் இது என்ன உயிரினமாக இருக்கும் என்று ஆராய்ச்சி நடத்திக் கொண்டுள்ளனர். பலரும் குச்சிப்பூச்சிப் போன்றே உள்ளது எனக் கூறி வருகின்றனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *