வாழ்வியல்

வளர் இளம் பருவக் குழந்தைகளுக்கு பிரச்சனைகளை சமாளிக்கும் திறன்களை கற்பிப்பது எப்படி?

உங்கள் வளர் இளம்பருவ குழந்தைகளுக்கு சமூகம் ஏற்றுக்கொள்ளத் தக்க சமாளிப்பு திறன்களை பெற்றோர் கற்பித்தல் வேண்டும்.

சமூக ஏற்றுக்கொள்ளத் தக்க சமாளிப்பு திறன்கள் யாவை?,

கோபமான உணர்ச்சிகளை சமாளிக்க சமூக ரீதியில் பொருத்தமான வழிகளை இளம்பருவ குழந்தைகள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். சமாளிக்கும் திறன் இல்லாத இளம்பருவ குழந்தைகள் வாய்மொழியாக அல்லது உடல் ரீதியாக ஆக்கிரோஷமாக மாறும் வாய்ப்பு அதிகம்.

ஏமாற்றம் போன்ற சங்கடமான உணர்ச்சிகளை சமாளிக்க உங்கள் இளம்பருவ குழந்தைகளுக்கு பிரச்சனைகளை சமாளிக்கும் திறன்களை பெற்றோர் கற்றுக்கொடுங்கள். ஒரு டீனேஜை சமாதானப்படுத்துவதற்கு வரைதல் அவர்களுக்கு உதவக்கூடும்,

அதே நேரத்தில் மற்றொரு கோபக்காரர் கோபமாக இருக்கும் போது எப்படி நடந்து கொள்ளலாம் என்றும் அவரது கோபத்தை சமாளிக்கும் உத்திகளை எப்படிக் கண்டறியலாம் என்றும் உங்கள் இளம்பருவக் குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுங்கள்.

பிரச்சனையைத் தீர்க்கும் திறன் இல்லாத பதின்வயதினர், தங்கள் தேவைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு முயற்சி செய்து பிறரின் ஆக்கிரமிப்பிற்கும் மோதலுக்கும் ஆளாக்கலாம். உங்கள் இளம்பருவ குழந்தைகளுக்கு அடிப்படை சிக்கல்களைத் தீர்க்கும் திறன்களை கற்றுக்கொடுங்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *