வாழ்வியல்

வலைவிரித்து பிடிக்கப்பட்ட ரூ.83 கோடி ராக்கெட் கூம்பு!

ஏவப்படும் ராக்கெட்டின் பகுதிகளில், பெரும்பாலானவற்றை மறுபடியும் பயன்படுத்த வேண்டும். இதுதான் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் அமைப்பின் நிறுவனர் எலான் மஸ்கின் குறிக்கோள்.

இதன்படி, அண்மையில் ஒரு முதல் முயற்சியாக, ‘பால்கன் ஹெவி’ என்ற ராக்கெட்டின் மூக்குப் பகுதிகளில் ஒன்றை, கடலில் விழுகையில் வலை விரித்துப் பிடித்து, சாதனை படைத்திருக்கிறது ஸ்பேஸ் எக்ஸ்.

ராக்கெட் சீறிப் பாயும்போது, வளிமண்டல அழுத்தத்தை தாங்குவதற்காக, அதிக பலம் வாய்ந்த கூம்பு ஒன்றை இணைத்திருப்பர். இந்தக் கூம்பு, வளிமண்டலத்தை தாண்டி, விண்வெளிக்குப் போனதும், இரண்டாகப் பிரிந்து கடலில் விழும். இந்தக் கூம்பின் இரு பகுதிகளின் மொத்த விலை, 83 கோடி ரூபாய்!

இது கடலில் விழாமல் பிடித்தால், மறுபடியும் அப்படியே பயன்படுத்த முடியும். எனவே தான், ஸ்பேஸ் எக்ஸ், ஒரு மிஸ்ட்ரீ என்ற சிறு கப்பலில், பெரிய வலையை விரித்து அனுப்பியது. சில தோல்விகளுக்குப் பிறகு, முதல் முறையாக ராக்கெட் மூக்கின் ஒரு பகுதியை வலையில் பிடித்தது.

பால்கன் ஹெவியின் மூன்று ராக்கெட் பகுதிகளும், விண்ணில், 25 செயற்கைக்கோள்களை ஏவிய பிறகு மீண்டும், அமெரிக்காவிலுள்ள கேப் கனேவரல் ஏவு தளத்திற்கே திரும்ப வந்து தரையிறங்கின.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *