வாழ்வியல்

லாவெண்டர் எண்ணெய் தேய்த்து உடலுக்கு மசாஜ் செய்வதால் ரத்த அழுத்தம் குறையும்

லாவெண்டர் எண்ணெய்க் கொண்டு உடலுக்கு மசாஜ் செய்வதால் ரத்த அழுத்தம் குறையும் என்பது தெரியுமா? மசாஜ் போலவே, லாவெண்டரை சாப்பிட்டாலும் ரத்த அழுத்தத்திலிருந்து விடுதலை பெறலாம்.

தினமும் இரு வேளை லாவெண்டர் தேநீர் செய்து குடியுங்கள். வாரம் 2 நாட்கள் லாவெண்டர் எண்ணெயால மசாஜ் செய்து கொள்ளலாம். அற்புதமான தீர்வை இது தரும்.

குதிரை வாலி அரிசி : ரத்த அழுத்தத்திற்கும் உடலில் நீர் கோர்த்துக் கொள்வதற்கும் (fluid retention) மிகவும் நெருங்கிய தொடர்பு உள்ளது. ஆதலால் உடலில் உருவான கெட்ட நீரை தேங்க விடாமல் வெளியேற்றிக் கோண்டிருக்க வேண்டும். குதிரை வாலி உடலில் உருவாகும் கெட்ட நீரை வெளி

யேற்றும் ; இதனால் மூச்சு , ரத்தக் குழாய்களில் உண்டாகும் வீக்கத்தையும் உயர் ரத்த அழுத்தத்தையும் தவிர்க்கலாம்.

பயன்படுத்தும் முறை : குதிரை வாலி கஞ்சி செய்து குடித்தால் ரத்த அழுத்தம் குறையும். இல்லையென்றால் அதன் இலைகளை தேநீர் தயாரித்து அருந்தலாம். சாமந்திப் பூ : குதிரை வாலி போலவே சாமந்திப் பூ போலவே கெட்ட நீரை வெளியேற்றுகிறது. இது சிறு நீரக செயல்களை தூண்டுவதால் கழிவுகள், வேண்டாத கனிமச் சத்துக்கள் உடலில் தங்காமல் வெளியேற்றப்படுகின்றன. ரத்தக் குழாய்களும் சுத்தபப்டுத்தப்படுகின்றன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *