வாழ்வியல்

யுனானி ஹோமியோபதி அக்குபங்சர் மருத்துவ முறைகளின் பயன்கள் என்ன?

யுனானி மருத்துவ முறை (ஹிப்போகிரெடிஸ்) என்பவரால் கிரேக்க நாட்டில் உருவானதாகச் சொல்லப்படுகிறது. மொகலாயர் ஆட்சிக் காலத்தில் இந்தியாவில் நுழைந்த அரபு மருத்துவமுறை யுனானி என்ற பெயரில் வழங்கப்பட்டது. இம்மருத்துவ முறைகளில் விலங்கின இறைச்சிகளின் சத்தும் தாவர வித்துக்களுமே அதிக அளவில் இடம் பெறுகின்றன.

ஹோமியோபதி

ஜெர்மன் நாட்டு மருத்துவ முறையான இது சாமுவேல் ஹனிமன் என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது. நோயின் அதே விளைவுகள் தரும் மருந்துகளைக் கொண்டு சிகிச்சையளிப்பது இம்மருத்துவத்தின் பொருளாக உள்ளது. நோயின் விளைவுகளைக் காட்டிலும் அதன் காரணத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதாக இம்மருத்துவ முறை அமைந்துள்ளது.

அக்குபங்சர்

சீனாவில் வளர்ந்த மருத்துவக் கலையாக இது கொள்ளப்படுகிறது. உடம்பில் குறிப்பிட்ட புள்ளியில், குறிப்பிட்ட முறையில், மெல்லிய ஊசியால் தூண்டுவதன் மூலம் நோயைக் களைவதுடன், நோய் வராமல் தடுக்கவும் முடியும் என்பது அக்குபங்சரின் மருத்துவ முறையாக உள்ளது. இந்திய மருத்துவங்களான சித்தம், ஆயுர்வேதம், யுனானி என்பன அந்தந்த நாட்டிலுள்ள சிறந்த நாட்டு மருந்துகளை ஏற்றுக் கொண்டு வளர்ந்து வருகின்றன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *