வாழ்வியல்

மூளை அறிவியலில் புரட்சியை ஏற்படுத்தும் ஒரு புதிய துறை


அறிவியல் அறிவோம்


பார்கின்சன், அல்சைமர், கால்-கை வலிப்பு மற்றும் கண்பார்வை இழப்பு உள்ளிட்ட பல நோய்கள் மற்றும் கோளாறுகளை ஆய்வு செய்ய இன்று ஆப்டோஜெனெடிக்ஸ் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ஆப்டோஜெனெடிக்ஸ் என்பது பல்லுயிர் மூளை ஆராய்ச்சி. இது தேசிய அறிவியல் அறக்கட்டளையுடன் இணைந்து நேரடி அறிவியலுக்கு வித்திட்டது.

பல்லுயிர் பெருக்கத்தில் அறியப்பட்ட நன்மை என்ன ? இது புதிய விஞ்ஞான கருவிகளின் வளர்ச்சிக்கு மூலப்பொருட்களை வழங்குகிறது – இறுதியில் நம் ஆரோக்கியத்திற்கு பயனளிக்கும் கருவிகளை வழங்குகிறது. எடுத்துக்காட்டாக சாத்தியமில்லாத இரண்டு நுண்ணுயிரிகள் (அவை மூளை கூட இல்லை) மூளை அறிவியலில் புரட்சியை ஏற்படுத்தும் ஒரு புதிய துறையை உருவாக்க உதவியது. ஆப்டோஜெனெடிக்ஸ் விஞ்ஞானிகளுக்கு இலக்கு நியூரான்களைத் தேர்ந்தெடுத்து அணைக்க உதவுகிறது.

எண்ணங்கள் மற்றும் நடத்தைகளை உருவாக்க விலங்குகளின் மூளையில் உள்ள பில்லியன் கணக்கான நியூரான்கள் ஒருவருக்கொருவர் எவ்வாறு தொடர்பு கொள்கின்றன என்பது குறித்த நீண்டகால கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க இது விஞ்ஞானத்திற்கு உதவுகிறது.

நரம்பியல் அறிவியலுடன் தொடர்பில்லாத மற்றும் தேசிய அறிவியல் அறக்கட்டளையின் நிதியுதவி மூளை ஆராய்ச்சி நுட்பங்களில் ஒன்றை உருவாக்க வழிவகுத்தது .


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *