வாழ்வியல்

முதுகுவலி குணமாக என்ன செய்ய வேண்டும்?

உங்கள் நாட்பட்ட முதுகுவலியை குணமாக்க வேண்டுமானால்

நீர் பயிற்சியை செய்ய வேண்டும். அது என்ன நீர் பயிற்சி?: நீர் பயிற்சி பற்றி தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.

நீங்கள் உங்களுக்கு நீச்சல் தெரியாவிட்டால் ஆழமற்ற நடுத்தர ஆழமான நீரில் நின்று கைகால்களை அசைத்து அசைத்து உடற்பயிற்சி செய்யலாம்.

உங்களுக்கு நீச்சல் தெரிந்திருந்தால் ஆழமான நீரில் உடற்பயிற்சி செய்யலாம். நீந்தலாம். ஆழ்ந்த தண்ணீரில் நீங்கள் உங்கள் நகர்வுகள் செய்ய ஒரு மிதவை பெல்ட் வேண்டும்.

நீச்சல் குளங்களில் நீர்வாழ் உடற்பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகிறது . இந்தநீச்சல் குளங்களில் நீர்வாழ் உடற்பயிற்சி வகுப்புகளில் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் பாய்மர சாதனங்கள், நூடுல்ஸ், டம்பெல் பட்டைகள் மற்றும் துடுப்புகள் ஆகியவற்றை பயன்படுத்தி நீங்கள் தண்ணீரில் நீந்தினால் வேலை செய்தால் உடற்பயிற்சி செய்தால் முதுகுவலி, தோள்பட்டை வலி ,கை கால்வலி , தசைப்பிடிப்பு குணமாகிறது.

நீண்டகால முதுகுவலி கூட நீர் உடற்பயிற்சி – செய்வதால் குறைகிறது என்று பல ஆராய்ச்சிகள் நிரூபித்துள்ளன..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *