வாழ்வியல்

முதல் செயற்கை நட்சத்திர கூட்டம்

Spread the love

ஆஸ்ட்ரோ லைவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ற நிறுவனம் செயற்கையாக நட்சத்திரங்களைப் உருவாக்கி இரவு வானத்தை ஒளிரச் செய்யும் இலக்கைக் கொண்ட ஒரு நிறுவனம் ஆகும். இந்த நிறுவனம் அண்டத்தின் வெகு அருகே அனைவரையும் அழைத்து செல்லும் நிறுவனமாக உள்ளது. இந்நிறுவனம் பல்வேறு சோதனைகளை மேற்கொண்டு முதல் செயற்கை விண்கல் பொழிவு ஒன்றை உருவாக்க திட்டமிட்டுள்ளது.

அதாவது அனைத்தும் இந்நிறுவனத்தின் திட்டத்தின் படி நடந்தால் இரவு வானம் விண்வெளி நட்சத்திரங்களால் ஒளிரும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆஸ்ட்ரோ லைவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறுவனத்தின் செயற்கைக்கோள் ஒரு சென்டிமீட்டரில் துகள்களின் அளவை அளக்க தொடங்கும். இந்த துகள்கள் பூமியின் வளிமண்டலத்தில் மீண்டும் நுழையும் போது எரியும். தரையில் இருந்து வானத்தைப் பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் நபர்களுக்கு இது மெதுவாக நகரும் நட்சத்திரங்களைப் போலவே தோன்றும். இந்த துகள்கள் முழுமையாக எரிவதற்கு மூன்று முதல் பத்து வினாடிகள் வரை எடுத்து கொள்ளும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *