வாழ்வியல்

மின்சார அதிர்ச்சி ஏற்பட்டவருக்கு ‘ ஹோல்ஜர் நெய்ல்சன் ’ முறையில் செயற்கை சுவாசம் கொடுப்பது எப்படி?

மின்சார அதிர்ச்சி ஏற்பட்டு பாதிக்கப்பட்ட நபருக்கு ஹோல்ஜர் நெய்ல்சன் முறையில் செயற்கை சுவாசம் கொடுப்பது எப்படி? என்று தெரிந்து கொள்ளலாம்.

இம்முறையில் பாதிக்கப்பட்ட நபரை குப்புறப்படுக்க வைக்கவேண்டும். அவருடைய கைகளை மடித்து தலைக்கு அடியில் வைக்கவேண்டும். முதலுதவி செய்யும் நபர் பாதிக்கப்பட்ட நபரின் தலைப்பக்கம் மண்டியிட்டு அமர்ந்து வலது காலை மடக்கியும் இடது காலை நீட்டியும் அமர வேண்டும். கைகளை மடக்காமல் நிதானமாக பாதிக்கப்பட்ட நபரின் முதுகின் மீது பதிக்க வேண்டும். பின்பு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். இதனால் பாதிக்கப்பட்ட நபரின் நுரையீரல் அழுத்தப்படுவதால் பாதிக்கப்பட்ட நபர் செயற்கை சுவாசம் அடைவார். இம்முறையானது இரண்டு நொடிகள் செய்யப்பட வேண்டும்.

செயற்கை சுவாசம் வந்தாலும் வராவிட்டாலும் உடனடியாக மருத்துவ மனைக்கு செல்ல வேண்டும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *